Jen polovina českých řidičů ví o karbonových usazeninách v motoru

Většině oslovených českých řidičů záleží na tom, aby jim osobní auto sloužilo co nejdéle a bylo bezpečné, ale nedělají pro to dost. Přestože více než 80 % z nich považuje pravidelnou péči o motor za důležitou, téměř polovina respondentů, kteří se svými vozy jezdí pravidelně, nezná pojem karbonové usazeniny. Samotné tankování kvalitního paliva s aditivy považuje za důležité téměř 6 z 10 českých řidičů, které jsme oslovili. Zajímavé přitom je, že podíl lidí, kteří mají srdečný vztah ke svému autu, klesá přímo úměrně s jejich věkem. Celkově má téměř 80 % českých řidičů k autu spíše neutrální vztah. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který pro společnost Shell provedla agentura Median v červnu letošního roku v České republice a na Slovensku.

100% čisticí účinek nové generace paliv Shell V-Power a proč je důležité čistit klíčové části motoru od usazenin 

Proč výkon motoru při běžném provozu klesá a je třeba jej omladit? Za vším stojí karbonové usazeniny. Ty se ukládají na klíčových částech motoru při běžném provozu. Moderní motory jsou menší, a proto jsou náchylnější k mikroskopickému znečištění jednotlivých dílů. Pokud problém neřešíte, usazeniny se vrství a snižuje se účinnost spalování a výkon motoru a zároveň se zvyšuje spotřeba paliva a emise z jízdy. Nové palivo Shell V-Power dokáže při každém tankování 100% vyčistit klíčové části motoru od karbonových usazenin.

Jak může palivo vyčistit klíčové části motoru? Nová generace paliv Shell V-Power je speciálně vyvinuta s důrazem na čisticí účinky, aby až 100% obnovila výkonu motoruC. Dnešní paliva jsou vysoce komplexní látky. I běžné palivo zajišťuje v palivovém traktu kromě spalování také promazávání a chlazení klíčových částí. Nová generace paliv Shell V-Power výrazně posouvá základní parametry paliva a dokáže již po prvním natankování nastartovat proces, který zajistí 100% vyčištění klíčových částí motoru od karbonových usazenin.

Kdy se projeví účinek nového paliva nebo kolikrát musím natankovat, aby se motor vyčistil? Účinek se spustí při každém natankování, poté co se palivo dokonale promíchá s původním složením nádrže. Při každé jízdě potom paliva Shell V-Power působí na klíčové části motoru a dokáží je 100% vyčistit od karbonových usazenin. Doba, za kterou je motor zcela zbaven karbonových usazenin, závisí na stavu motoru, stylu jízdy a četnosti tankování paliva Shell V-Power. 

Jak souvisí čistota klíčových částí motoru se spotřebou a emisemi 

Jak může palivo ovlivnit spotřebu automobilu? Spotřeba paliva závisí na mnoha faktorech: stylu jízdy, charakteru provozu a pravidelném servisu vozidla. Palivo ovlivňuje spotřebu především způsobem spalování. Pokud má palivo při spalování ideální podmínky, dokáže maximum energie přeměnit na pohyb. Pokud jsou klíčové části motoru zaneseny karbonovými usazeninami, zhoršuje se účinnost spalování, klesá výkon, zvyšuje se spotřeba paliva a rostou emise z jízdy.

Nová generace paliv Shell V-Power dokáže 100% vyčistit klíčové části motoru. Čistý motor pracuje úsporněji, efektivněji a s nižšími emisemi. 

O kolik přesně se sníží spotřeba při použití Shell V-Power? Pro přesné určení účinku paliva je nutné znát stav vozidla, denní nájezd kilometrů, charakter jízdy a další parametry. Přesné snížení spotřeby lze zjistit laboratorními testy, a proto není zcela zodpovědné hovořit o obecné úspoře, která platí pro všechna vozidla a řidiče.

Aditivované palivo tankuje méně než 6 z 10 českých řidičů. Ostatní riskují poškození usazeninami

Neustálé zmenšování objemu nových motorů vystavuje palivo vyšším tlakům a teplotám než v minulosti. Pokud palivová směs nedokáže dokonale shořet, na klíčových částech motoru a palivového systému se tvoří karbonové usazeniny vedoucí ke ztrátě výkonu, zvýšení spotřeby a emisí. Z osloveného vzorku české populace, která pravidelně jezdí autem a používá internet, pouze 53 % lidí zná pojem karbonové usazeniny.

Ačkoli lidé správně považují za nejdůležitější součást péče o auto pravidelnou údržbu motoru s výměnou oleje a filtrů (80 %), tankování kvalitního aditivovaného paliva, které je zásadní pro předcházení vzniku usazenin, považuje za důležité jen 57 % respondentů a v pořadí důležitosti je tak až na 4. místě. Tento postoj může do jisté míry souviset se vztahem k autu, které 49 % dotázaných považuje pouze za dopravní prostředek a dalších 29 % k němu má neutrální postoj.

V Čechách s věkem přímo úměrně klesá podíl těch, kteří deklarují srdečný vztah ke svému autu. Bližší vztah ke svému vozu mají muži ve věkové skupině 18–24 let, kteří jsou ochotni mu dopřát veškerou potřebnou péči. V praxi se však jejich pozornost zaměřuje především na vnější vzhled. Nejstarší řidiči ve věku nad 55 let zase považují auto jen za dopravní prostředek a střední generace ve věku 35 až 54 let má většinou k autu neutrální vztah, což péči o automobil příliš nepomáhá.

Kvalitní aditivovaná paliva jsou klíčem k tomu, aby auto fungovalo dlouhodobě bez problémů. Z průzkumu, který jsme letos provedli mezi českými a slovenskými motoristy, víme, že povědomí o usazeninách, které snižují výkon motoru, není tak vysoké. Ještě méně se ví o tom, že kvalitní palivo s aditivy dokáže udržet motor v kondici, aby pracoval efektivněji, úsporněji a s nižšími emisemi. Budeme rádi, když si správnou péči o motor osvojí co nejvíce českých a slovenských motoristů,“ připomíná Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku.

Z následků usazenin je největším problémem nižší výkon motoru a životnost vozu

Karbonové usazeniny si lidé v průzkumu nejčastěji spojovali se snížením výkonu motoru (58 %), zkrácením životnosti vozu (47 %) a zvýšením emisí (42 %). Zajímavé je, že vyšší hlučnost jako následek usazenin v motoru uvedlo pouze 7 procent dotázaných.

Čechům více záleží na delší životnosti a hodnotě vozu, Slovákům více vadí emise

Českým řidičům obecně více záleží na zachování hodnoty vozu a o svůj automobil se starají především z ekonomických důvodů. Konkrétně 47 % Čechů vadí zkracování životnosti auta v důsledku tvorby karbonových usazenin, což je o poznání více než Slovákům (40 %). Obavu o materiální stránku v Čechách podtrhuje také 44 % respondentů, kteří jako hlavní důvody péče o auto uvádějí ekonomické důvody a zachování hodnoty vozu. Naopak na Slovensku jako hlavní důvod uvedlo 44 % dotázaných vyšší bezpečnost vozu.

Naši východní sousedé se v průzkumu také projevili jako ekologičtěji nastavení. Více emisí z motorů s usazeninami považuje za problém 47 % slovenských respondentů, zatímco v Čechách je to 42 %.

Průzkum na reprezentativním vzorku 1 027 českých a 1 007 slovenských respondentů ve věku 18 a více let, kteří jezdí autem a používají internet, provedla agentura MEDIAN SK pro společnost Shell ve dnech 16. – 24. června 2023 prostřednictvím online panelu. Respondenti prošli kvótním výběrem tak, aby byl vzorek reprezentativní pro obyvatele České republiky a Slovenské republiky ve věku 18 a více let v kategoriích pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště.