Česká unie sportu letos asistovala 2500 klubům se žádostmi o dotace

Územní pracoviště České unie sportu intenzivně pomáhají zástupcům sportovních klubů s náročnou administrativou. Nejinak tomu bylo letos se žádostmi o státní dotace z výzvy Můj klub. Klíčový program Národní sportovní agentury je zaměřen na podporu sportování dětí a mládeže – pro mnohé kluby nebo tělovýchovné jednoty představuje jednu ze zásadních podpor. Zástupci servisních center ČUS denně odpovídali na dotazy, asistovali při vyplnění žádostí nebo při kompletování povinných příloh. Zároveň pomáhali také s vyúčtováním předchozích dotací. „Odborné poradenství, které nabízí naše organizace v každém okrese, je pro kluby zásadní pomocí,“ komentuje roli územních pracovišť Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

Územní pracoviště řešila denně stovky otázek přes telefony, e-maily i osobními schůzkami. Úspěšně odbavovala dotazy, na které z kapacitních důvodů nemůže neustále odpovídat Národní sportovní agentura. „Například digitalizace žádostí o dotace, jakkoliv je žádoucí, je pro některé kluby stále obtížná. Velký počet předsedů nemá přístup k potřebnému technickému vybavení, někteří se neví rady s metodikou nebo s prací s digitálními daty. Přitom většina funkcionářů současně vede klub i tréninky dětí, a to naprosto zadarmo a ve svém volném čase. Na stále obsáhlejší a odbornější administrativu dotací nemají dostatek času a často ani specializované znalosti,“ upřesnil Jan Boháč z ČUS.

Pro splnění podmínek pro čerpání dotace z programu Můj klub musí zástupci TJ/SK sehnat doklady o bezdlužnosti, výpis evidence skutečných majitelů, z banky doložit potvrzení o vedení účtu. A hlavně správně zadat své řádně evidované sportovce do rejstříku sportu NSA. „V letošním roce to bylo trochu ztížené, protože v průběhu lhůty na podávání žádostí došlo ke změně číselníku v systému zadávání členů Rejstříku sportu. Museli jsme vše opakovaně klubům vysvětlovat a s některými žadateli jsme byli v pravidelném a téměř každodenním kontaktu. Významně nám i žadatelům pomáhá už řadu let informační systém ČUS, který umí na takové změny operativně reagovat. U klubů využívajících našich služeb by se to mělo projevit v minimální chybovosti jejich žádostí,“ prohlásil Zdeněk Krátký, manažer Jihočeské krajské organizace České unie sportu a člen Výkonného výboru ČUS.

Dotační výzva Můj klub byla vypsána 15. listopadu a žádosti bylo možné podávat do 26. ledna 2024. Během této doby využilo přímou pomoc od Okresních sdružení ČUS kolem 2500 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Počet dotazů a žádostí o naši pomoc nebo poradenství se za poslední roky nesnižuje, naopak mírně roste. A to navzdory tomu, že se NSA snaží dotační proces kompletně zdigitalizovat a usnadnit, což vítáme. Zástupci klubů na administrativu nemají vždy dostatečnou kapacitu, a tak jim rádi šetříme energii pro jejich odbornou péči o své sportovce,“ dodal Zdeněk Krátký. „Velmi časté byly v rámci dotačního procesu otázky od klubů ke změně některých parametrů na rozdíl od loňských podmínek, a zklamaní byli ti, co podmínky pro přidělení dotace už letos nesplňovali.“

Územní pracoviště ČUS (Okresní sdružení ČUS a Krajské organizace ČUS) nabízí odborný servis pro kluby a tělovýchovné jednoty a také okresní a krajské sportovní svazy. Poskytují administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům nebo poradenství v ekonomických a právních činnostech. A to mimo jiné v podobě vedení účetnictví nebo daňového poradenství. Potřebné kontakty lze nalézt zde: cuscz.cz/kontakty/uzemni-pracoviste

Foto: ČUS