Naděje pro kluby: klíčovou podporu na provoz by měly dostat také v příštím roce

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s vnitřními sportovišti by mohly počítat se státní podporou na klíčové provozní výdaje také v příštím roce. V dotační výzvě Národní sportovní agentury se s prostředky na tyto účely původně nepočítalo. Po aktuálním pozměňovacím návrhu skupiny poslanců se však mají přesunout peníze na příští rok z investičních výzev do těch neinvestičních – provozních.

Musí být podle názoru předkladatelů pozměňovacího návrhu v roce 2023 dána přednost základní každodenní neinvestiční podpoře sportovního prostředí, tzn. prioritně třem základním neinvestičním dotačním titulům Národní sportovní agentury – Můj klub, Podpora sportovních organizací svazového charakteru (Podpora sportovních svazů) a Provoz a údržba,“ zní v pozměňovacím návrhu poslanců Karla Haase, Jakuba Jandy, Davida Šimka, Jana Laciny, Pavla Klímy a Jakuba Michálka.

Prakticky to znamená, že z původní částky na investice 1,8 miliardy korun se odebere 710 milionů korun v rámci rozpočtu NSA a přesune se na fungování klubů, jednot a svazů. Celková alokace by měla zůstat stejná – na rok 2023 by mělo jít do sportu 6,9 miliardy korun. „Naprosto souhlasím s odůvodněním těchto kroků, v současné době je nezbytně nutné podporovat fungování svazů a klubů, kde se mnohdy pohybují na hranici přežití kvůli zvýšeným výdajů za energie,“ prohlásil Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

Přesun peněz přivítal také předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který tento krok doporučoval a apeloval na něj dlouhodobě. „Zároveň je špatně, že nedošlo k navýšení rozpočtu pro Národní sportovní agenturu, protože k posílení činnosti došlo na úkor investic do sportovního prostředí. Vždyť máme jednu z nejvíce zastaralých infrastruktur v Evropě,“ poukázal Jansta. Podle něho v praxi bude mít sport v rámci neinvestičních dotací mít přibližně stejné prostředky, jako po v letošním roce, kde došlo k několika navýšením. „To je pro při navýšení cen všeho a inflaci reálný pokles podpory pro sport.“

V letošním roce podpora na provoz a údržbu činila 385 milionů korun pro kluby. „Pokud by výše alokace v dotační výzvě Provoz a údržba 2023 měla ve srovnání s rokem 2022 alespoň pokrýt inflaci, musela by dosáhnout částky cca 450 milionů korun,“ píše se v pozměňovacím návrhu poslanců.

Zástupci dvou největších střešních organizací také poukazují na to, že v rámci vládou schválené koncepce Sport 2025 se má navyšovat objem prostředků na sport ze stávajících 0,3% na 1% celkových výdajů státního rozpočtu. „Pokud by se plnila tato koncepce, měl by sport v letošním roce dostat kolem 20 miliard korun. A do roku 2025 bychom měli navyšovat meziročně o více než 100 procent. Problémem je, že v současné době nemáme s tímto aktuálním rozpočtem možnost se významně rozvíjet,“ dodal Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR.