Projekt Sportuj s námi chce i v příštím roce rozhýbat veřejnost kvůli kondici, zdraví a imunitě

Projekt České unie sportu Sportuj s námi se stal hned od své premiéry před sedmi lety největším seriálem sportovních akcí, který se dosud konal na území České republiky. Až do března roku 2020, kdy ho zastavila covidová pandemie, každoročně rozhýbal více než 200 000 aktivních účastníků, převážně rekreačních sportovců. V polovině letošního roku však epidemická situace opět umožnila konání hromadných akcí, a tak se projekt vrátil zpět na stadiony, hřiště, do tělocvičen i do přírody – s omezeným půlročním kalendářem a také s novým názvem Tipsport Sportuj s námi podle titulárního partnera. Výkonný výbor ČUS vyhlásil na rok 2022 osmý ročník, takže v průběhu listopadu mohou pořadatelé své akce elektronicky přihlašovat.

Cílem projektu je motivovat veřejnost a nabídnout jí příležitost k širšímu zapojení do sportovních aktivit v pestrých a přitažlivých podobách a současně přilákat neregistrované sportovce a občany k pravidelnému pohybu. Jeho prostřednictvím se ČUS také snaží zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí.

„Nechceme v rámci projektu vymýšlet zbytečně žádné nové kampaně a soutěže, ale především pomáhat pořadatelům akcí, které jsou už zaběhnuté a mají tradici. Těm poskytujeme finanční, organizační a mediální podporu. Statistiky poukazující na počty obézních lidí v České republice jsou alarmující. Nadváhou či dokonce obezitou zde trpí 71 % mužů a 57 % žen. Tuto skutečnost ještě zvýraznila covidová pandemie. Hlavní příčinou je životní styl s nedostatkem pohybu. Jsme jeden z nejtlustších národů na světě. Náklady související s léčbou obezity představují přibližně 30 miliard korun ročně,“ předkládá předseda České unie sportu Miroslav Jansta argumenty, proč v roce 2014 ČUS projekt Sportuj s námi iniciovala.

Kalendář projektu každoročně zahrnuje okolo 500 vybraných sportovních akcí, které vždy od ledna do prosince pořádají členské subjekty ČUS ve všech regionech České republiky. Tradičně nejčastěji zastoupeným odvětvím bývají atletika zejména s běžeckými závody, míčové hry jako fotbal, basketbal či volejbal a turistika s dálkovými pochody. Program však zahrnuje i méně tradiční odvětví jako jóga, šachy, karate, bouldering nebo kuželky.

Rok 2021 – vstup významných partnerů

Po nástupu pandemie nemoci Covid-19 musel být v březnu 2020 projekt v důsledku mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví předčasně ukončen. Znovu zahájit se ho podařilo až letos krátce před prázdninami.  V mezidobí však probíhala intenzivní a úspěšná jednání s významnými partnery, kteří spojili své jméno s projektem Sportuj s námi. Titulárním partnerem se stala společnost Tipsport, generálním partnerem společnost Car4Way a dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Radiožurnál.

„Tipsport je klíčovým partnerem českého sportu, mnoha soutěží, klubů, reprezentací i samotných sportovců. Sport ovšem hraje nezastupitelnou a důležitou roli i v životech statisíců amatérů, nadšenců a občasných atletů. Jsme rádi, že prostřednictvím projektu Tipsport Sportuj s námi můžeme podpořit právě je, a to zásluhou několika stovek akcí po celé naší zemi – navíc v moha případech jde o tradiční události s historií udržovanou po desetiletí. Tipsport je největší ´sázkovkou´ v Česku, největší komunitou sázkařů, která každý den žije sportem a zábavou kolem něj. Zásluhou tohoto projektu jsme teď blízko i komunitám, které žijí sportem ve svých regionech a často v těsném sepětí s přírodou. I to je téma, která je nám blízké, protože prostřednictvím Nadace Tipsport podporujeme řadu enviromentálních projektů,“ říká Petr Knybel, generální ředitel Tipsport, a. s.

Jsem rád, že můžeme pomoci rozhýbat Česko a přispějeme k zajištění stovek sportovních aktivit pro děti i dospělé. České unie sportu dáváme k dispozici 94 automobilů na celý rok, které zapůjčujeme prostřednictvím společnosti Car4Way, jediné společnosti, poskytující všechny služby mobility od minutového pronájmu – carsharingu – přes půjčovnu až po dlouhodobé pronájmy vozů,“ říká majitel Car4Way Pavel Louda. Car4Way je součástí holdingu Louda, který je současně největším prodejcem vozů Škoda a Huyndai v ČR a velký dealer dalších devíti značek. Louda Holding je stálým podporovatelem sportu v ČR. Vedle podpory ČUS půjčuje přes 250 vozů fotbalovým klubům z nejvyšší a druhé nejvyšší fotbalové ligy. Dlouhodobě také podporuje český hokej a basketbal. 

V roce 2022 opět 500 akcí

„Podpory všech partnerů si nesmírně ceníme a spolupráce s nimi se ukázala i v letošním, zkráceném období velice přínosná. Pomohli nám projekt ještě více zviditelnit, a co je důležité, poskytli finanční prostředky organizátorům zařazených akcí. Navíc získané partnerské vztahy by měly zajistit financování projektu i na další roky, neboť část uzavřených kontraktů je dlouhodobých,“ uvádí Miroslav Jansta.

Termín přijímání přihlášek do osmého ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi 2022 je stanoven od 1. do 30. listopadu 2021. Předpokládá se, že do finálního výběru bude opět zařazeno 500 akcí napříč sporty – zpravidla s větším počtem účastníků, pořádaných členskými subjekty ČUS každoročně, s ověřenou tradicí, známou dobrou sportovní i společenskou úrovní a rozsahem.

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi.

Foto: ČUS