ČUS v pokračování soudního jednání: Připomínkovali jsme chybný návrh, zabránili jsme podvodu

Pražský městský soud v minulém týdnu znovu začal projednávat případ rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství z roku 2017. Do soudní síně se tak vrátili zástupci České unie sportu, předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč. Ty městský soud před rokem rozsudkem osvobodil, vrchní soud ale případ vrátil na začátek s doplňujícími dotazy. Zástupci ČUS proto zodpověděli dotazy a poskytli doplňující důkazy.

Během týdne v rámci doplňujících výpovědí došlo v soudní síni na všechny obviněné a na několik svědků. „V prvním líčení některé věci z pohledu vrchního soudu nezazněly patřičně detailně, v doplňujícím výslechu jsem proto šel více do hloubky detailů a vrchním soudem poptávané záležitosti jsem podrobně objasnil. Objevili a předložili jsme soudu také nové důkazy v náš prospěch, u kterých nás překvapilo, že s nimi státní zastupitelství již dříve nepracovalo. Soudu, a při vyšetřování a v přípravném řízení i vyšetřovateli a státnímu zástupci, jsme otevřeně vše vysvětlovali vyčerpávajícím způsobem,“ prohlásil Jan Boháč.

Představitelé ČUS jsou obvinění z údajného ovlivňování dotací ve prospěch České unie sportu. Přitom oba byli součástí pracovních skupin ministerstva školství, Miroslav Jansta byl dokonce z pověření bývalé ministryně Kateřiny Valachové jmenován garantem dotační výzvy pro střešní organizace. „Na ministerstvu byl po kontrole z NKÚ oprávněný tlak na to, aby se v programech zavedly pro hodnocení v jednotlivých metodikách měřitelné a přezkoumatelné parametry. Komise za naší účasti připravily a navrhly taková hodnotící kritéria, jenže MŠMT je při výpočtech nepoužilo a rozpočítalo dotace postaru. Tím vše vzniklo. My jsme na chybu upozornili a expertní poradní komise, které jsem byl členem, zjednala nápravu. Daleko více než u ČUS musela komise napravovat například diskriminaci u Sdružení sportovních svazů ČR nebo Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Toho si obžaloba nevšímá,“ vysvětloval Boháč. „Mě je kladeno za vinu, že jsem poškodil o 12 milionů Český olympijský výbor. Přitom návrh na přidělení nižší než ministerstvem navrhované dotace ČOV vzešel jednomyslně z jednání celé komise. A k dispozici je důkaz, že ČOV ještě před projednáváním v komisi počítá a písemně vyjadřuje ministerstvu spokojenost dokonce s ještě nižší dotací, než mu komise navrhla.

Vždycky znevýhodněná ČUS

Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně pro sport, přiznala, že nastavit systém na ministerstvu byl v té době velmi těžký úkol. „Byl to chaos. Vše znepřehledňovala Kateřina Valachová, která vydávala pokyny, jenž si protiřečily. Nedokážu si představit, kdyby nám sportovní prostředí v těch komisích nepomohlo,“ popsala Kratochvílová. Složitost rozdělení prostředků pro svazy nebo organizace vystihl také Zdeněk Bříza, bývalý šéf odboru sportu: „Díky své velikosti jsou Fotbalová asociace ČR mezi svazy a ČUS mezi střešními organizaci vždycky znevýhodněny. Mají tak oproti jiným všechny parametry vysoké, velkou členskou základnu, že se vždycky musel vymyslet solidární poměr.“

Přesto v rámci hodnocení žádostí připravila administrátorka dotace na MŠMT pro střešní organizace návrh na rozdělení, kde měl Český olympijský výbor zdaleka nejvyšší částku. U parametru „členská základna“ přidělila pro Český olympijský výbor 27 milionů korun, i když ten v žádosti o dotaci uvedl a předseda Kejval u soudu potvrdil, že nemají žádné členy. Administrátorka v návrhu podle posouzení členské základny žadatelů přidělovala v přepočtu na jednoho člena ČUS 33 korun a na člena České obce sokolské 220 korun. „To znamenalo naprostý nepoměr v podmínkách pro práci střešních organizací. Nedávalo to smysl z hlediska matematického ani logického, což konstatoval audit MŠMT a také další znalecké posudky. Přidělovat prostředky za nulový parametr může být také znakem dotačního podvodu. Expertní komise měla spoustu důvodů k úpravám návrhu administrátorky, od kterého je konstruována obžaloba,“ upřesnil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

ČOV miláčkem Valachové

Miroslav Jansta u soudu v rámci doplňujícího výslechu odmítl obvinění a znovu připomněl, že v dotačním procesu pouze upozornil na chybu administrátorky. „Když jsem viděl návrh v její tabulce, tak je zjevné, že šlo o paskvil. Vytočila mě marnost přípravy dotačních programů, která měla původně vést k tomu, že mají být v roce 2017 nespravedlnosti z minulosti napraveny. Pravidla byla do té doby netransparentní a v letech 2021 a 2012 dokonce ČUS, přestože žádala, nedostala na rozdíl od ostatních střešních sportovních organizací žádné dotační prostředky od státu. Nakonec to vedlo k tomu, že byl ministerstvem vypracován návrh rozdělení, který jednoznačně poškozoval ČUS,“ prohlásil u městského soudu Jansta.

Předseda ČUS dále připomněl, že je potřeba na celý případ pohlížet v širších souvislostech, proto soudu předložil mediální výstupy z let 2009 až 2012, ve kterých se současný předseda ČOV Jiří Kejval vyjadřoval k rozprodání majetku ČSTV nebo k ustavení ČOV do vedoucí role v českém sportu. „ČSTV měl podle něho zaniknout a aktivně se vyjadřoval také k rozprodání jeho majetku, byl tady pokus převést Sportovní centrum Nymburk pod ČOV. Zároveň po našem obvinění zaútočil Jiří Kejval s tím, že já a ČUS jsme netransparentní,“ dodal Jansta, který soudu předložil v této souvislosti nové důkazy. „To jsou ty širší souvislosti a motivy strany, která byla nablízko paní Valachové a přesto jejich odposlechy nejsou nikde zaznamenány.“ 

Obviněný Miroslav Pelta rovněž potvrdil, že Kateřina Valachová úzce jednala s Jiřím Kejvalem. „Ona měla dva miláčky – ČOV a pak motorky v Brně. Jinak neudělala pro nikoho nic,“ tvrdil Pelta. U soudu se navíc prokázala provázanost úředníků MŠMT s ČOV a jeho dotováním. „Ví se, kolik úředníků včetně řadových administrátorů dotací cestovalo s ČOV na olympijské hry a další prestižní olympijské akce. A já jsem souzený za to, že jsem dával připomínku k dotačnímu programu, který byl jednoznačně zmanipulovaný ve prospěch ČOV, což bylo rovněž dokázáno,“ dodal Jansta. „Stát není schopen nastavit pravidla v podpoře podfinancovaného sportu a stát mocí výkonnou nás za to žaluje, že jsme měli připomínky.“ Další výslechy svědků budou probíhat na konci února, do soudní síně by měla dorazit také Kateřina Valachová.