Stanovisko výkonného výboru ČUS k názorovým obratům MOV a předsedy ČOV

Výkonný výbor České unie sportu na zasedání 21. února konstatoval, že váhavý a nejednoznačný přístup Českého olympijského výboru k otázce účasti ruských a běloruských sportovců v jakékoliv formě na olympijských hrách je neakceptovatelný. Zástupci ČUS, největšího sportovního spolku v republice, nesouhlasí s účastí sportovců z agresorských zemí na olympijských hrách a odsuzují názorové změny a nejednoznačnost v komunikaci ČOV v uplynulých týdnech, kdy svůj loňský zamítavý postoj vyměnil za toleranci a podporu MOV, kterou po okamžité reakci české veřejnosti a sportovního prostředí opět obrátil na nesouhlas. 

Česká unie sportu už 2. února oslovila experty na mezinárodní právo a konzultovala možnosti vyloučení ruských a běloruských sportovců. Za určitých podmínek to možné je. Současné vystupování Jiřího Kejvala je ukázkou pozdního alibi. Kdyby jasné vymezení vůči sportovcům z agresorských zemí myslel upřímně, hned po 25. lednu, kdy MOV souhlasil s prověřením možnosti umožnění startu Rusů a Bělorusů pod neutrální vlajkou, by vyzval české svazy olympijských sportů, aby se obrátily na mezinárodní federace a trvaly by na jejich vyloučení. Takhle to udělala například basketbalová federace,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

Před rokem střešní organizace ČUS a ČOV podepsaly společné prohlášení, ve kterém podporovaly doporučení Mezinárodního olympijského výboru sportovním federacím, aby nezvaly ruské a běloruské sportovce do soutěží a kvalifikací po celém světě. Letos v lednu však MOV nečekaně otočil, a s ním také předseda ČOV, a mluvil o hledání cest pro tyto sportovce za určitých podmínek. „Přitom agrese Ruska na Ukrajině trvá, není ani náznak změny. Není jediný důvod ke změně postoje k agresorovi a vlády desítek států to v prohlášeních vyjádřily. Tolerantní přístup MOV způsobil, že první mezinárodní sportovní federace přizvaly ruské a běloruské sportovce do soutěží. Původní nekompromisní postoje se vytratily, je to nezvládnuté a vrhá to špatné světlo na celý sport,“ zaznělo na výkonném výboru ČUS.

Například koncem ledna Jiří Kejval v Českém rozhlase a v České televizi otevřeně hovořil o tom, že se bude projednávat varianta použitá během války v Jugoslávii v roce 1992. Takový přístup vyvolal nesouhlas České unie sportu a rada ČUS reagovala prohlášením (www.cuscz.cz/novinky/prohlaseni-rady-cus-ze-7-2-2023.html). Stejné stanovisko zaujal také výkonný výbor ČUS.

Nic na tom nemění následná komunikační korekce o tom, že ČOV bude pro MOV hledat právní podklady svědčící pro zákaz startu Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži. Tohle už mělo být připravené mnohem dříve, a ne spoléhat na změnu vývoje ve válce. Zároveň výkonný výbor ČUS nezajímá v současné době diskutované téma bojkotu her, které otevřel Jiří Kejval. Bojkot je už důsledek, odstranit se musí příčina, tou je účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách v jakékoliv formě. Bojkot by neměl být na pořadu dne. Mnohem aktuálnější je fakt, že ruští gymnasté a zápasníci jsou připuštěni na Asijské hry a tím na asijské olympijské kvalifikace,“ shodl se výkonný výbor ČUS.

Členové výkonného výboru ČUS například nepochopili konkrétní názorový rozpor, kdy v polovině ledna MOV ocenil nabídku Asijské olympijské rady, jež přizvala ruské a běloruské sportovce na Asijské hry. Jenže Jiří Kejval 10. února v České televizi prohlásil: „Ve své podstatě celá tahle situace není vyvolaná zlým panem Bachem a špatným Mezinárodním olympijským výborem. Je to překvapivá věc, kdy nikdo netušil, že asijské olympijské výbory přijdou s návrhem, aby se Rusové kvalifikovali v Asii. Kdyby bývali s tímhle návrhem nepřišli, tak tady dneska nesedíme a všechno běží, jak má. Pro nás je to překvapení, možná největší překvapení je to pro předsedu MOV…“ (Události, komentáře)

Tomuto obratu MOV nerozumíme. Tak doporučuje MOV sportovním federacím, aby nezvaly ruské a běloruské sportovce do soutěží a kvalifikací nebo vítá a oceňuje MOV nabídku asijského olympijského výboru k umožnění těmto sportovcům přístup k závodům v Asii,“ ptal se výkonný výbor ČUS. „Pokud tedy ČOV vypracovává právní analýzu zabraňující startu Rusů a Bělorusů na OH, tak ať se jednoznačně vymezí proti jejich startu na těchto hrách, které se pořádají pod patronátem Mezinárodního olympijského výboru.“

Výkonný výbor ČUS děkuje všem národním olympijským federacím, které se proti startu sportovců z Ruska a Běloruska v jakékoliv formě jednoznačně vymezily. 

Stanovisko VV ČUS z 21. 2. 2023:

Členové Výkonného výboru České unie sportu, největší české střešní sportovní organizace sdružující 75 národních sportovních svazů požadují, aby se Český olympijský výbor bezpodmínečně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách, a to v jakékoliv formě, a tento názor jasně, bezodkladně a veřejně prezentoval Mezinárodnímu olympijskému výboru.

Odkládání prezentace kategorického nesouhlasu s účastí ruských a běloruských sportovců v olympijských soutěžích dává prostor pro nesystémové zapojování sportovců Ruska a Běloruska do olympijských kvalifikací a podporuje alibistické postoje Mezinárodního olympijského výboru, který již byl dostatečně loajální k autoritářským režimům, když umožnil na jejich území konání olympijských her.

V současnosti je na místě nulová tolerance a rozhodné stanovisko odsuzující agresivní válku Ruska proti Ukrajině se všemi důsledky pro agresora, včetně sankcí, a to i v podobě vyloučení z mezinárodních sportovních soutěží.

Titulní foto: Miroslav Jansta, autor: ČUS